#mij niet gezien.

Vrienden uit de mannenbeweging vroegen mij om vrouwen te ondersteunen met een stukje over #metoo:

Als (wij) mannen stoppen met onszelf instrumenteel in te zetten, ons lichaam als een machine te gebruiken, dan kunnen we ‘bevriend raken’ met ons lichaam. Als we waar we te druk mee zijn, zoals ons werk,  los kunnen laten, niet verdringen (of wegdrinken) maar vanuit een stille aanwezigheid waarnemen, dan kan ons lichaam “weer aan onszelf teruggegeven worden”. Dan kunnen we ook de ander zien, en ontmoeten. Dat kan de intimiteit in relaties terugbrengen. Overgave is hier een sleutelwoord: alle dwangmatige controle loslaten en waar nodig onze onmacht erkennen.

De priester Henri Nouwen schrijft en spreekt openhartig over wat het werk met Adam, een jongen in een zorginstelling, hem doet. Hij zegt dan: als je Adam verzorgt, voedt, aankleedt, wast, dan moet je omgaan met je eigen gevoelens van woede, machteloosheid, lust. Deze eerlijkheid en authenticiteit raken mij. Als je oprecht je eigen gevoelens onder ogen ziet (bv lust) en je neemt ze ‘in eigen beheer’, dan zal er geen misbruik voorkomen.

Een inspirerend voorbeeld.

Bij (sexueel) geweld en misbruik gaat het altijd om keuzes in een context. En om machtsverschillen.

Als je zo aanwezig kunt zijn, kunnen je impulsen en oude (pijn)patronen niet met jou aan de haal gaan.

De sorteerhoed in de boeken van Harry Potter laat op speelse wijze hetzelfde zien. Deze hoed maakt Harry duidelijk dat hij het in zich heeft om voor Zwadderich te kiezen. Hij kán dat doen. Maar hij  hoeft dat niet te doen. Jij en ik ook niet.

We kunnen kiezen voor Griffoendor.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *